CORUM TFI przejmuje dwa fundusze

 
Z dniem 31 stycznia 2016 roku CORUM TFI S.A. przejęło zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi od innego Towarzystwa.
Fundusze te zostały założone ponad trzy lata temu dla głównych akcjonariuszy CORUM TFI S.A. W dniu przejęcia ich nazwy zostały zmienione na CORUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz CORUM Opportunity Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wszelkie dokumenty oraz informacje dotyczące parametrów funduszy dostępne są na stronie internetowej CORUM TFI.

« Powrót