CORUM TFI oferuje usługę zarządzania funduszami dedykowanymi skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz instytucji.

Fundusze dedykowane umożliwiają realizację zróżnicowanych celów biznesowych. Każdy z funduszy projektowany jest indywidualnie, w dostosowaniu do oczekiwań inwestora i planowanej struktury aktywów.

Do kluczowych korzyści posiadania prywatnego funduszu inwestycyjnego należą m.in.:

  • optymalizacja prawno-podatkowa,
  • umożliwienie bezpiecznego transferu międzypokoleniowego,
  • bezpieczeństwo majątku.

Sposób działania funduszy oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w ich obsługę jest regulowany przepisami prawa, co zapewnia bezpieczeństwo utrzymania pełnej kontroli nad majątkiem inwestora.

Chcesz poznać inne korzyści prywatnych funduszy dedykowanych?