CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 11
02-516 Warszawa

e-mail: office@corumtfi.pl
tel: +48 22 354 78 85
fax: +48 22 185 55 48

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000493362
NIP: 1080016310
REGON: 147057411
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł (opłacony w całości)