CORUM TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2015 roku, zgodnie z którym przedmiotem działalności Towarzystwa jest tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

CORUM TFI S.A. zostało założone w grudniu 2013 roku przez Grzegorza Mielcarka i Arnolda Mardonia, którzy z rynkiem kapitałowym związani są od ponad dwudziestu lat. Wcześniej odpowiadali oni między innymi za rozwój Investors TFI S.A., jednego z pierwszych niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, które dziś zarządza aktywami o wartości ponad 3,5 miliarda złotych.

CORUM TFI S.A. jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych założonym przez byłych Zarządzających funduszami, którzy pierwsze fundusze zarządzane przez Towarzystwo utworzyli wyłącznie w oparciu o własne aktywa.

Misją CORUM TFI jest dostarczanie swoim Klientom satysfakcjonujących stóp zwrotu w oparciu o fundusze absolutnej stopy zwrotu.