Beata Barwińska-Piotrowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Karolina Tarnawska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
dr Michał Muszyński – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Mielcarek – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Mardoń – Członek Rady Nadzorczej