dr Grzegorz Mielcarek – Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł pracy doktorskiej: „Wycena spółek metodą rachunku opcyjnego”). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym.

W latach 2001-2006 pracował jako doradca inwestycyjny w Templeton Direct Advisors TFI S.A., BZ WBK AIB TFI S.A. i BZ WBK AIB Asset Managment S.A. oraz w Expander Sp. z o.o.

Współzałożyciel, akcjonariusz i wieloletni pracownik Investors TFI S.A., Investors Holding S.A. i Dom Iwestycyjny Investors S.A. W latach 2005–2011 Członek Zarządu Investors TFI S.A., a następnie w okresie 2011-2012 Prezes Zarządu Investors TFI S.A.

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. W latach 2007-2015 członek wielu rad nadzorczych spółek związanych z rynkiem kapitałowym.

Wyróżniony Złotym Portfelem Gazety Giełdy Parkiet za najlepiej zarządzany fundusz w Polsce w roku 2010, z wynikiem 63,8%.

Franciszek Zięba – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 1993-2004 pełnił liczne funkcje w instytucjach finansowych, m.in. jako Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Kredyt Banku S.A., Członek Zarządu a następnie Członek Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego „TUK” S.A. a także Wiceprezes Zarządu Banku Świętokrzyskiego.

Od 2005 r. Dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, w latach 2007–2011 Członek Rady Nadzorczej Investors TFI S.A., od 2008 r. Prezes Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska.

Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu finansów i przedsiębiorczości.

 Arnold Mardoń – Członek Zarządu

Związany z rynkiem finansowym od 1997 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Millenium Domu Maklerskim S.A. (1997-2001) oraz w Domu Maklerskim BOŚ S.A. (2001-2005)

W latach 2007–2011 Członek Zarządu Investors TFI S.A., w okresie 2010-2011 Członek Zarządu Investors Holding S.A, w 2011 r. Członek Rady Nadzorczej Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. W latach 2007-2012 pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Investors S.A.